ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α.Σ.Μ.Σ.Α.

             ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ   ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Α.Σ.Μ.Σ.Α μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 3ο Αγώνα Κυπέλλου motocross με ονομασία CRAZY MUD GAMES 2019

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 19 ΜΑΙΟΥ 2019, στην πίστα motocross Παχυκάλαμου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Κυπέλλου CRAZY MUD GAMES 2019

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Μέλη: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αλυτάρχης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βοηθός Αλυτάρχη: ΣΜΥΡΗ ΠΕΡΣΑ

Τεχνικός Έφορος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Γραμματεία: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Ηλεκτρονική χρονομέτρηση (ΣΕΝΣΟΡΕΣ)

Ιατρός Αγώνα: Θ/Α

Πληροφορίες: amotoe.gr

Τηλ. ανάγκης: Κριμπούνης Νίκος- 6988938881

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 10-05-2019

Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 17-05-2019 ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών Σάββατο 18-05-2019 ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 19-05-2019 από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 19-05-2019 από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 19-05-2019 ώρα 09:35 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  19-05-2019 ώρα 10:00

Έναρξη αγώνων Κυριακή 19-05-2019 : ώρα 12:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 19-05-2019  ώρα 18:00

Απονομή επάθλων: Κυριακή 19-05-2019 ώρα 18:30

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2019

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, ΜΧ2Τ,OPEN ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες MX-65 , MX-85 στα 30 ευρώ.

Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, αν ο αθλητής δεν βρεθεί στις συμμετοχές του site, της ΑΜΟΤΟΕ. Υπεύθυνο για την δήλωση συμμετοχής είναι το Σωματείο που ανήκει ο Αθλητής.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Οι συμμετοχές (εμπρόθεσμες) λήγουν την Παρασκευή 17-05-2019 ώρα 24.00, ενώ οι εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 18-05-2019 και ώρα 24.00. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20 €. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί και ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 17-05-2019 και ώρα 12.00

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο κύπελλο θα γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες) :

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Επίσης αθλητές 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτα 2Τ 101-144 κ.ε. (οι αθλητές της κατηγορίας ΜΧ2Τ ΔΕΝ κατατάσσονται και ΔΕΝ βαθμολογούνται ξεχωριστά – κοινή κατάταξη με την κατηγορία ΜΧ2). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό έως 65 κ.ε. Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένους από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ 2019.

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (startingpermission) από τον εποπτικό τους φορέα.

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Παχυκάλαμου Δ. Νικ. Σκουφά ΄Αρτας, η οποία έχει μήκος 1200μ, ελάχιστο πλάτος 6,00 μ.

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά

(μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη).

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο,5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ               ΩΡΑΡΙΟ                               ΩΡΑ             ΧΡΟΝΟΣ
 Ενημέρωση αγωνιζομένων

09+35

 
ΜΧ 2ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

10:00

20’
ΜΧ 1ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

10:25

20’
OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

10:50

15’
MX 85ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

11:10

15’
MX65ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

11:30

15’
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:50

 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:55

 
ΜΧ 2Α: ΑΓΩΝΑΣ

12:00

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
MX 1ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:25

 
MX 1Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:30

 
MX 1A: ΑΓΩΝΑΣ

12:40

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:05

 
OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:10

 
OPENA: ΑΓΩΝΑΣ

13:20

15’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:40

 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:45

 
ΜΧ 85A: ΑΓΩΝΑΣ

13:55

15’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
MX65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:15

 
MX65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:20

 
MX65A: ΑΓΩΝΑΣ

14:30

12’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
                               Β: ΑΓΩΝΕΣ

 
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:45

 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:50

 
ΜΧ 2Β: ΑΓΩΝΑΣ

15:00

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ1ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:25

 
ΜΧ1Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:30

 
ΜΧ1Β: ΑΓΩΝΑΣ

15:40

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

16:05

 
OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:10

 
OPENΒ: ΑΓΩΝΑΣ

16:20

15’ + 2ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

17:00

 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

17:05

 
ΜΧ 85Β: ΑΓΩΝΑΣ

17:15

15’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
MX65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

17:30

 
MX65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

17:35

 
MX65Β: ΑΓΩΝΑΣ

17:45

12’ + 2 ΓΥΡΟYΣ
                               ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 18:30
Share →

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.