ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ
Το Αθλητικό Σωματείο AΜΛΕΧ Χαλκίδας Α.Σ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, στην πίστα Motocross Πέι Δοκού Χαλκίδας
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
 τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
 τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
 την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016
 τον παρόντα ειδικό κανονισμό
 τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

mx xalkida 2016

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κύριλλος Θανάσης
Μέλη: Μανωλάκης Γιάννης, Αφράτη Ράνια, Τρίκας Γιώργος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Καραμάντουλας Χάρης
Αγωνοδίκης: Μανωλάκη Στέλλα, Ρίγκος Χριστόφορος
Αλυτάρχης: Αθηναίος Τάσος
Τεχνικός Έφορος: Κατέβας Αντώνης, Παππάς χρήστος
Γραμματεία: Κύριλλος Παναγιώτης, Κατώλη Φωτεινή
Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron team
Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA
Πληροφορίες: amotoe.gr, amlex.gr
Τηλ.: 6936111991 Μανωλάκης Γιάννης (μόνο για έκτατη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 19/2/2016
Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 25/2/2016
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 27/2/2016 από 08:00 έως 10:30
Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 27/2/2016 από 08:00 έως 10:30
Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 10:30 στον χώρο της πίστας
Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 11:00 & Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 09:50
Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 13:00
Έναρξη αγώνων Κυριακής 28 Φεβρουαρίου : 11:10
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 28 Φεβρουαρίου ώρα 16:30
Απονομή επάθλων: Κυριακή 28 Φεβρουαρίου ώρα 17:00
Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ
– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2016
– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται:
α) στα 75 ευρώ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και
β) στα 5 € για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85.
Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.
Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί.
Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους
αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής
δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η
συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:
ΜΧ1 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά
φόντα/μαύροι αριθμοί
ΜΧ2 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα
φόντα/λευκοί αριθμοί.
ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η
κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και
ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και στην ΜΧ2 .
MX 65 μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί
αριθμοί.
MX 85 μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 11 ετών
έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.
ΟΡΕΝ μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα
φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Πέι Δοκού Χαλκίδας η οποία έχει μήκος 1600 μ, ελάχιστο
πλάτος 8 μ, είναι αριστερόστροφη, χωμάτινη εμπλουτισμένη με άμμο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με
τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ
– Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του
αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.
– Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και
θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική
βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα
έπαθλα που θα δοθούν είναι:
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
 για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
 κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
 για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.
Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Μετά την διάβαση από την υψηλή γέφυρα στην είσοδο της πόλης, ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς “Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motocross) Δήμου Χαλκιδέων”. Η κατεύθυνση είναι προς την Β. Εύβοια.
Συντεταγμένες GPS: Latitude: 38.48529, Longtude: 23.67226
Διαδρομή από Αθήνα προς Πίστα: https://goo.gl/maps/IT8bf

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
BEST WESTERN LUCY HOTEL 4* | 22210-23831-5 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.lucy-hotel.gr
PALIRIA HOTEL 3* | 22210-28001 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.paliria-hotel.gr
JOHNS HOTEL 3* | 22210-25486 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.johnshotel.com.gr
KENTRIKON HOTEL 2* | 22210-22375 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.hotel-kentrikon.com
HARA HOTEL 2* | 22210-76305-6 | Καραμπαμπας (απεναντι) | http://www.harahotel.gr
MORFEAS HOTEL 1* | 22210-24703 | Καραμπαμπας (απεναντι) | http://www.hotelmorfeas.gr
ALMIRA MARE HOTEL 4* | 22210-97100 | Αγιος Μηνας-Δροσια | http://www.almiramare.gr
Avantis Suites Hotel 4* | 22290-64004 | Ερέτρια | www.avantis-hotel.gr
HOTEL LEYKANTI 22210-51875 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotel-lefkadi.gr/
Hotel Philoxenia 22210-53615 | Παραλία Λευκαντί | http://www.hotelphiloxenia.eu/
ΚΥΜΑΤΑ ενοικ. Δωματια | 22210-74724 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.kimata.com.gr
Καλό αγώνα και καλή διασκέδαση σε αθλητές υποστηρικτές και θεατές.

Σας περιμένουμε!!!
ΑΜΛΕΧ Α.Σ. – ΑΜΟΤΟΕ

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑ Χρόνος Κατηγορία
8:00 – 11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:00 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10 ΜΧ65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:20 15′ ΜΧ65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30 ΜΧ85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:40 15′ ΜΧ85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:00 15′ ΜΧ2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:20 15′ ΜΧ1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:40 15′ OPEN ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
12:50 ΜΧ65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:00 15′ ΜΧ65 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10 ΜΧ85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:20 15′ ΜΧ85 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:30 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:40 20′ ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:55 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:05 20′ ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:05 15′ +2 ΓΥΡΟΙ OPEN Α’ ΣΚΕΛΟΣ
15:20 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:30 20′ ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:45 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:55 20′ ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:05 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:20 12’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
16:30 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:40 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8:50 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:00 15′ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:20 15′ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30 MX65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:40 15′ MX65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50 MX85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:00 15′ MX85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:20 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:45 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:00 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
11:25 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:40 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:05 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:15 ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:20 12’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
12:35 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:50 15’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:10 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:25 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:45 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:00 25’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
14:30 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:45 25′ + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
16:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.