ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Α.Ο.Κ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 7o αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 29-30/6/2019, στην πίστα Θολωτού Νέας Γωνιάς Χαλκιδικής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γεωργαντάς Βασίλης

Μέλη: Καρυώτης Φώτης, Αδαμίδης Ηλίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Θ.Α. με δελτίο πληροφοριών

Αγωνοδίκες: Έλσα Βλάχου, Θ.Α. με δελτίο πληροφοριών

Αλυτάρχης: Πριόνας Γιώργος

Τεχνικός Έφορος: Τυροβούζης Τάσος

Γραμματεία: Καρυώτη Σταυρούλα

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Ironteam

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 21/6/2019

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 27/6/2019 24:00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 28/6/2019 24:00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 29/6/2019 από 08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 29/6/2019 από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 29/6/2019, 10:30 στον χώρο της γραμματείας

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών Σαββάτου 29/6/2019: 11:00

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 29/6/2019 13:10

Έναρξη αγώνων Σαββάτου 29/6/2019: 16:50

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών Κυριακής 30/6/2019: 08:20

Έναρξη αγώνων Κυριακής 30/6/2019: 11:15

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή ώρα 17:45

Απονομή επάθλων: Κυριακή ώρα 18:15

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2019

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 85 ευρώ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-SENIOR- QUAD και στα 20€ για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 28/6/2019 και ώρα 12.00 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

  • ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.
  • ΜΧ2Τ : Αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με τις ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστή απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2.
  • ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.
  • ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1983 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • SENIOR : Αθλητές γεννημένοι από το 1969 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα – Κίτρινοι αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΟΡΕΝ κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΟΡΕΝ .
  • QUAD : Κύπελλο για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ. Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (3 αγώνες από 2 σκέλη)

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Νέας Γωνιάς Χαλκιδικής (περιοχή Θολωτό) η οποία έχει μήκος 1.780μ, ελάχιστο πλάτος 8μ, με μέτριας σκληρότητας προς μαλακό χώμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο – 2ο – 3ο – 4ο– 5ο – 6ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο αποτέλεσμα, αν η ισοβαθμία συνεχίζεται προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου σκέλους

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης για όλες τις κατηγορίες είναι ίσο με το ποσό του παράβολου συμμετοχής (85€), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (170€). Οι αθλητές των κατηγοριών στις οποίες επιδοτείται το παράβολο συμμετοχής (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο με τις άλλες κατηγορίες.

. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

– για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

– κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

– για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

– για οποιοδήποτε άλλο λόγο αμέσως μετά τη στιγμή που αυτός γίνεται αντιληπτός.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά και κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα (από την αρχική φυσική παρουσία τους στον χώρο πριν τον γραμματειακό και τεχνικό έλεγχο έως και την απομάκρυνση μετά το τέλος των απονομών). Προσοχή: Η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών, μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στο χώρο των Pits, μηχανικών και χρονομετρών άλλων εκτός από αυτών της κατηγορίας που αγωνίζεται.

-Οι αθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2(ΜΧ2Τ) θα λαμβάνουν θέση στην μπάρα εκκίνησης των αγώνων της κατηγορίας τους, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα επιτύχουν στον προκριματικό αγώνα της κατηγορίας τους το Σάββατο. Αν κάποιος αθλητής εγκαταλείψει ή δεν συμμετάσχει στον προκριματικό αγώνα, λαμβάνει θέση στην μπάρα εκκίνησης τελευταίος. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αθλητές, τότε αναλογικά θα λάβουν θέση στην μπάρα εκκίνησης τελευταίοι   και σύμφωνα με το χρόνο των χρονομετρημένων ή ελεύθερων δοκιμών.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ακολουθείτε την κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική (πρώτο πόδι) και προς Νέα Καλλικράτεια ή και Νέα Μουδανιά. Φθάνοντας στο χωριό Λάκκωμα, θα υπάρχουν πινακίδες οι οποίες θα σας οδηγούν στην πίστα.

Συντεταγμένες GPS   40°22’12.0″N 23°04’28.7″E   (40.369987, 23.074650)

 

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 2019

7ος Αγώνας

29-30/6/2019, ΝΕΑ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

08:00 – 11:00

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3 ΩΡΕΣ

10:30

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

10:55

MX2-MX2T

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:00

MX2-MX2T

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

20′

11:20

MX1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:25

MX1

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

20′

11:45

MX85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:50

MX85

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

12:05

MX65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:10

MX65

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

12:25

OPEN-SENIOR

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:30

OPEN-SENIOR

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

12:45

QUAD

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:50

QUAD

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

13:05

MX2-MX2T

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:10

MX2-MX2T

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

30′

13:40

MX1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:45

MX1

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

30′

14:15

MX85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:20

MX85

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

14:35

MX65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:40

MX65

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

14:55

OPEN-SENIOR

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

15:00

OPEN-SENIOR

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

15:15

QUAD

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

15:20

QUAD

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

15:35

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΙΣΤΑΣ

75′

16:50

MX2

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

17:00

MX2

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

17:25

MX1

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

17:35

MX1

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

18:00

MX85

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

18:10

MX85

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

18:35

MX65

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

18:45

MX65

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12′ + 2 ΓΥΡΟΙ

19:05

OPEN-SENIOR

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

19:15

OPEN-SENIOR

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

19:40

QUAD

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

19:50

QUAD

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

 

8:20

MX2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

8:30

MX2

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

8:40

MX1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

8:50

MX1

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

9:00

MX85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

9:10

MX85

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

9:20

MX65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

9:30

MX65

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

9:40

OPEN-SENIOR

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

9:50

OPEN-SENIOR

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

10:00

QUAD

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

10:10

QUAD

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

 

 

 

 

10:25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΙΣΤΑΣ

50′

 

11:15

MX2

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

11:25

MX2

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

12:10

MX85

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

12:20

MX85

B’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

12:45

MX1

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

12:55

MX1

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

13:30

MX65

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

13:40

MX65

B’ ΣΚΕΛΟΣ

12′ + 2 ΓΥΡΟΙ

14:05

OPEN-SENIOR

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

14:15

OPEN-SENIOR

B’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

 

 

 

 

14:40

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΙΣΤΑΣ

60′

 

 

 

 

15:40

MX2

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

15:50

MX2

B’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

16:25

MX1

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

16:35

MX1

B’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

17:10

QUAD

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

17:20

QUAD

B’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

 

 

18:15

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.