mx_4_5_7_157ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS

4ο MOTOCROSS ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η.   –   04-05 /07/2015

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον  7ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 4-5/7/2015, στην πίστα MotoCross «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» στα Δουνέϊκα Ηλείας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Αποστολόπουλος Θοδωρής

Μέλη: Λεβέντης Γιάννης, Πανταζής Νίκος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Βεργόπουλος Γιώργος

Παρατηρητής: Λαφογιάννης Νικόλαος

Αγωνοδίκης: Κωστόπουλος Θοδωρής, Τσακάλης Δημήτρης

Αλυτάρχης: Τσάγκλας Νίκος

Τεχνικοί Έφοροι: Παρράς Βαγγέλης, Κουφός Γιάννης

Γραμματεία: Σταματελάτου Λέττα, Τσάγκλα Πηνελόπη

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRONTEAM

Ιατρός Αγώνα: ΕΚΑΒ

Πληροφορίες: www.amotoe.gr ,   https://www.facebook.com/diathlisi?fref=ts

Email: diathlisi@yahoo.gr,  Νίκος Τσάγκλας 6972039080 (μόνο για έκτατη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 26/6/2015

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 02/7/2015 (24.00)

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 4/7/2015 από 08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 4/7/2015 από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο  4/7/15  ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 4/7/2015 ώρα 11:00 & Κυριακή  5/7/2015 ώρα 09:00

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 4/7/2015  ώρα 13:00

Εναρξη αγώνων Κυριακής 5/7/2015  ώρα 11:10

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 5/7/2015  ώρα 16:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή 5/7/2015 ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2015

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75€ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και στα 40€ για τις κατηγορίες  ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή  3/7/2015. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250      μοτοσικλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125      μοτοσικλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ           Μοτοσικλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών  – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά  και στην ΜΧ2 .

MX 65           Μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

MX 85            Μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ          μοτοσικλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

QUAD           Μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross “ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ”  η οποία έχει μήκος 1580μ, ελάχιστο πλάτος 8μ, είναι αριστερόστροφη με μεσαίο προς μαλακό έδαφος, χωρίς πέτρες και με πολλές εναλλαγές κλίσεων.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο χώρος της πίστας βρίσκεται κοντά στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών κοντά στη διασταύρωση Δουνέϊκων στο μέσο περίπου της διαδρομής Πύργου – Αμαλιάδας.

Συγκεκριμένα: Για όσους έρχονται από Πύργο, 500 περίπου μέτρα μετά την πρώτη πινακίδα για Δουνέϊκα και στο τέλος μια μικρής κατηφόρας, υπάρχει δεξιά άσφαλτος και μια μικρή πινακίδα «Αγιος Δημήτριος ΑΣΦΑΛΑΚΤΟΥ» όπως και πινακίδα της με την ονομασία της πίστας. Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον δρόμο για 1500 περίπου μέτρα.

Η πρόσβαση για όσους έρχονται από Πάτρα και για λόγους οδικής ασφάλειας είναι ως εξής:  Στην 2η διασταύρωση Δουνέϊκων στρίβουμε αριστερά (επί της Ε.Ο.) στον κόμβο για την κεντρική είσοδο της “ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ” και αμέσως δεξιά στον αγροτικό δρόμο παράλληλα της Εθνικής Οδού ( ο οποίος συναντάται με την προαναφερόμενη διασταύρωση ) και στον οποίο θα υπάρχουν πινακίδες που θα καθοδηγούν.

Συντεταγμένες GPS  37o44’52.75” B  21o21’47.95”E

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΑΝΘΕΟΝ – Θεμιστοκλέους 7 & Παπαφλέσσα – Πύργος

Τηλ. 26210 29746 – 26210 29747  email: pantheon@mailbox.gr

ΟΛΥΜΠΟΣ – Πατρών & Καρακαβίτσα 2 – Πύργος (Κέντρο)

Τηλ. 26210 33650 – Fax 26210 33652 Email: hotelolympos@otenet.gr  web:  www.hotelolympos.gr

LETRINA – Πατρών 74 – Πύργος (πλησίον γηπέδου)

Τηλ. 26210 25150  – 26210  33644  – Fax 26210 – 336664 Email: hotelletrina@gmail.com

ILIDA  – Πατρών 50 & Δεληγιάννη  – Πύργος (Κέντρο)

Τηλ. 26210 28046 – Fax 26210 28047

ΖΟΡΜΠΑΣ HOTEL – Μυρτιά Ηλείας (πλησίον πίστας)

Τηλ. 26210 54238 – 54638, 6932444708

FOTIS ROOMS – Άγριος Γεώργιος – Καλακέϊκα Σκαφιδιάς (πλησίον πίστας)

Τηλ. 26210 54545 -6971890558

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ –  ΣΑΒΒΑΤΟ
10:50OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:0015′OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:2015′ΜΧ1ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:4015′ΜΧ2ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50ΜΧ 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:0015′ΜΧ 65ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:2015′ΜΧ 85ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30QUADΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:4015′QUADΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:50OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:0015′OPENΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:2015′ΜΧ1ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:30ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:4015′ΜΧ2ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:50ΜΧ 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:0015′ΜΧ 65ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:10ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:2015′ΜΧ 85ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:30QUADΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:4015′QUADΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:15OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:3015′ + 2 ΓΥΡΟΙOPENΑ’ ΣΚΕΛΟΣ
15:45ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:5515′ΜΧ1ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:05ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
16:1515′ΜΧ2ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:25ΜΧ 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:4012’+ 2 ΓΥΡΟΙΜΧ 65Α’ ΣΚΕΛΟΣ
16:55ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:0515′ + 2 ΓΥΡΟΙΜΧ 85Α’ ΣΚΕΛΟΣ
17:20QUADΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUADΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:3515′ + 2 ΓΥΡΟΙQUADΑ’ ΣΚΕΛΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑΧΡΟΝΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8:50QUADΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:0015′QUADΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10MX2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:2015′MX2ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30MX1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:4015′MX1ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50MX 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:0015′MX 65ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10MX 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:2015′ΜΧ 85ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:30OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:4015′OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:55ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:1025’+2 ΓΥΡΟΙΜΧ2Α’ ΣΚΕΛΟΣ
11:35ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:5025’+2 ΓΥΡΟΙΜΧ1Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:30ΜΧ 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:4512’+2 ΓΥΡΟΙΜΧ 65Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:00ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:1515’+ 2 ΓΥΡΟΙΜΧ 85Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:30OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:4515′ + 2 ΓΥΡΟΙOPENΒ’ ΣΚΕΛΟΣ
13:55QUADΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUADΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:1515′ + 2 ΓΥΡΟΙQUADΒ’ ΣΚΕΛΟΣ
15:00ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:1525’+ 2 ΓΥΡΟΙΜΧ2Β’ ΣΚΕΛΟΣ
15:40ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:5525′ + 2 ΓΥΡΟΙΜΧ1Β’ ΣΚΕΛΟΣ
17:00ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

 

 

 

 

 

Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.