mx_giannitsa_21_6_156ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS

ΟΦΜΓιαννιτσών    20-21/6/2015

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλ. Σωματείο ΟΦΜΓιαννιτσών  6ο αγώνα του Πανελλ. Πρωταθλήματος Motocross 2015 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 – 21 ιουνιου, στην δημοτική πίστα Motocross του δήμου Πέλλας. Ο

αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα καλέστε:

ΤΗΛ 6937114422

E-mail: sampa133gr@hotmail.

 

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΟΡΓΑΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:  ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλη:, ΔΕΛΗΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αγωνοδίκες: ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Παρατηρητής: ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αλυτάρχης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ

Γραμματείς Αγώνα:  ΣΑΠΑΝΤΖΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ

Τεχνικός Έφορος:  ΜΥΛΟΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: Γιατρός ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 12/6/2015

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 18/6/2015 (24.00)

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 20/5/2015 από 08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 20/5/2015 από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 20/5/15 ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 20/5/2015 ώρα 11:00 & Κυριακή 21/5/2015 ώρα 09:00

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 20/5/2015 ώρα 12:20

Εναρξη αγώνων Κυριακής 21/5/2015 ώρα 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 21/5/2015 ώρα 16:15

Απονομή επάθλων: Κυριακή 21/5/2015 ώρα 16:15

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2015

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75€ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και στα 40€ για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 19/5/2015. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250 μοτοσικλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125 μοτοσικλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ Μοτοσικλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και στην ΜΧ2 .

ΟΡΕΝ μοτοσικλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

Quad Τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550 κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ στην περιοχή Ταλαμπά και η οποία έχει μήκος 1740 μ,

ελάχιστο πλάτος 9μ, είναι τεχνική με σφικτό χώμα χωρίς πέτρες..

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η πίστα βρίσκεται στην έξοδο της πόλης των

Γιαννιτσών στον δρόμο προς Αξό. Γεωγραφικές συντεταγμένες αρχής οδού πρόσβασης: 40 47’28’’ – 22 23’ 43’’

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Οι ξενοδοχειακές μονάδες που ακολουθούν έχουν διαμορφώσει ειδικές τιμές για τους αθλητές και τις

ομάδες τους:

«Πέλλα» 2382081433 – 6, Φαξ: 238208143 hpella@otenet.gr

«Αλέξανδρος» 23820-24700 Fax: 23820 26800 info@hotelalexandros.eu

Στα αναφερόμενα ξενοδοχεία, οι ειδικές τιμές ισχύουν για κρατήσεις εν όψει του αγώνα Motocross του

ΟΦΜΓιαννιτσών. Οι αθλητές/ ομάδες μπορούν να φιλοξενηθούν (υπάρχουν χώροι υγιεινής, ρεύμα,

φύλαξη) στην πίστα από την Παρασκευή το βράδυ!.

Ο Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών, ο ήμος Πέλλας και η Αθλητική ΜΟΤΟΕ σας εύχονται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

υπόσχονται ένα ακόμα συναρπαστικό αγώνα στην καταξιωμένη πίστα της πόλης μας.

Σας περιμένουμε !!!

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΩΡΑ Χρόνος Κατηγορία

8:00 – 11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

10:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:00 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:10 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:20 15′ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:30 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:40 15′ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:50 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:00 15′ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

12:10 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:20 15′ OPEN ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

12:30 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:40 15′ QUAD ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

12:50 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:00 15′ MX2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

13:10 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:20 15′ MX1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

 

14:30 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:45 15′ +2 ΓΥΡΟΙ OPEN Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15:00 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:10 15′ ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

15:20 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:30 15′ ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

16:00 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:15 12’+ 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Α’ ΣΚΕΛΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8:50 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:00 15′ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ

9:10 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:20 15′ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

9:30 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:40 15′ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ

9:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:00 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:15 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:30 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12:00 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:15 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12:45 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:00 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Β’ ΣΚΕΛΟΣ

13:20 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:35 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Β’ ΣΚΕΛΟΣ

13:55 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:10 25’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Β’ ΣΚΕΛΟΣ

14:50 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:05 25′ + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Β’ ΣΚΕΛΟΣ

16:15 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.