sc_5o_lemi_2016ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ SCRAMBLE 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5ος  ΑΓΩΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.ΛΕ.Μ.Ι.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Αθλητικό Σωματείο Αθλητική Λέσχη Μοτοσυλκετιστών Ιωαννίνων με αριθμό αναγνώρισης 142/2003 και κωδικό Φ.Μ. 24 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διοργανώνει :

Τον 5o κατά σειρά αγώνα του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble Δυτικής Μακεδονίας της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. για το 2016.

Ο Αγώνας διοργανώνεται σύμφωνα με:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Scramble της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

-τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Scramble της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Λάππας Βασίλης  (Τηλ. 6932 331020)

Μέλος: Γιαννόπουλος Χρήστος

Μέλος: Μόκας Ελευθέριος

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Ορίζεται από τη ΜΟΤ.Ο.Ε.

Αγωνοδίκης: Χρηστάκης Αλέξανδρος

Αγωνοδίκης: Σπυρόπουλος Βαγγέλης

Παρατηρητής: Στραβού Γεώργιος

Αλυτάρχης:  Μπέστας Κωνσταντίνος

Γραμματεία: Τσουκάκης Χρήστος

Τεχνικοί Έφοροι: Κολιός Θεόδωρος

Χρονομέτρηση: Iron Team

Ιατρική κάλυψη – Ασφάλεια: Ιατρική ομάδα Intersalonika.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί από την Κυριακή το πρωί από τις 8:00 μέχρι το πέρας του αγώνα στον χώρο διεξαγωγής του.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

α) ΓΕΝΙΚΑ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2016 στην περιοχή των Λογγάδων Ιωαννίνων  (Έξοδος κόμβος ΕΓΝΑΤΙΑΣ  ΚΑΤΣΙΚΑΣ).

β) ΔΙΑΔΡΟΜΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η διαδρομή για τον αγώνα έχει μήκος 3,5 χλμ. και περιλαμβάνει λιβάδια, μονοπάτια, αμμώδη και αργιλώδη εδάφη.

Η διάρκειά του είναι 90΄ λεπτά συν δύο γύρους.

γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Αθλητές των Αθλητικών Σωματείων των περιοχών: Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εκτός αυτών που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Enduro & Motocross.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 30€.

Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., (www.amotoe.gr) και μόνο μέσω των Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο Αθλητής.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

S1                 Δίχρονες από 100 κ.ε. έως 144 κ.ε. και τετράχρονες έως 250 κ.ε.

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί.

 

S2                 Δίχρονες από 175 κ.ε. και άνω  και τετράχρονες από 290 κ.ε. και άνω.

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί.

 

SSenior       Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες έως και το 1981.

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί.

 

Στις κατηγορίες S1, S2 και SSenior μπορούν να συμμετάσχουν όσοι αθλητές  δεν συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Enduro και Motocross της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

 

SE (Expert)   Κατηγορία που δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε κάποιο πρωτάθλημα.

Συμμετέχουν όλοι όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Οι Αθλητές διατηρούν τους αριθμούς και τα φόντα που έχουν στα πρωταθλήματα που συμμετέχουν.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – PARKFERME

Ο Τεχνικός Έλεγχος των μοτοσυκλετών θα γίνει την Κυριακή 02 Οκτωβρίου στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα από τις 8:30 μέχρι τις 10:30 και θα υπάρχει χώρος στάθμευσης (Park Ferme) στον οποίο θα παραμένουν οι μοτοσυκλέτες μετά τον τεχνικό έλεγχο και μέχρι την εκκίνηση του αγώνα. Στον ίδιο χώρο θα παραμένουν οι μοτοσυκλέτες και μετά τον τερματισμό έως ότου παρέλθουν οι προθεσμίες των ενστάσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ενημέρωση των αθλητών θα γίνει μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου στον χώρο της Γραμματείας.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Ο ανεφοδιασμός και η επισκευή της μοτοσυκλέτας γίνεται στον ειδικό χώρο ο οποίος είναι σηματοδοτημένος με πινακίδες Εισόδου – Εξόδου τις οποίες ελέγχουν κριτές. Οι αθλητές πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των κριτών και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρου επισκευών η μοτοσυκλέτα πρέπει να έχει σβησμένο τον κινητήρα. Στην περίπτωση που ο αθλητής επισκευάζει ή ανεφοδιάζει με καύσιμα την μοτοσυκλέτα με τον κινητήρα σε λειτουργία αποκλείεται από τον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 11:00 και θα έχει διάρκεια 90΄ συν δύο γύρους.

Η εκκίνηση γίνεται με σβηστή την μοτοσυκλέτα και τον αθλητή να είναι πίσω από αυτήν, κρατώντας την από το πίσω φτερό.

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Δεν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, τους εφόρους εκκίνησης και τερματισμού ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με παράβολο συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

• για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

• κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

• για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο PARK FERME.

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες είναι ασφαλισμένοι για προσωπικά ατυχήματα.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές των μοτοσυκλετών, των εξαρτημάτων και παρελκυμένων τους, λόγω ατυχήματος, πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομές θα γίνουν στο τέλος της κάθε ημέρας στον χώρο του τερματισμού.

Κύπελλα  θα πάρουν οι 3 πρώτοι κάθε κατηγόριας και μετάλλια ο 4ος, 5ος και 6ος.

 

Για το ΔΣ της Α.ΛΕ.Μ.Ι

Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.