afisa mx 2017ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.   διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου  Ελλάδος  2017.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου 2017, στην πίστα ΜotoCross ARGOS MX PARK στα Φίχτια Αργολίδας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος  2017

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Πατσιλίβας Παναγιώτης

Μέλη: Πασπαλιάρης Αναστάσιος, Μπούνας Παναγιώτης

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Λαφογιάννης Νικόλαος

Αγωνοδίκες: Τσακάλης Δημήτριος, Φραγκούλης Κώστας

Αλυτάρχης: Τσάγκλας Νικόλαος

Τεχνικός Έφορος: Ευμορφιάδης Ιωάννης

Γραμματεία: Σταματελάτου Νικολέττα

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr

www.Lemoka.gr (site σωματείου)   –  Πατσιλίβας Παναγιώτης  6977620497

Πασπαλιάρης Ανάστασιος 6977459100     (μόνο για έκτακτη ανάγκη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή  27-10-2017

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 2-11-2017

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 3-11-2017 .

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 5-11-2017 από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 5-11-2017 από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 5-11-2017 ώρα 09:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  5-11-2017 .– ώρα 09:45

Έναρξη αγώνων Κυριακή 5-11-2017 ώρα 11:45

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 5-11-2017  ώρα 16:55

Απονομή επάθλων: Κυριακή 5-11-2017 ώρα 17:15

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2017

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 50 ευρώ και για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85 στα 5 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας κατά την οποία για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-EXPERT καταβάλλεται  το ποσό των 30 ευρώ και τα υπόλοιπα 20 ευρώ  καταβάλλονται στον έλεγχο εξακρίβωσης.

Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή  3-11-2017 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ αθλητές 13 ετών και άνω, και 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΜΧ 65  μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ 85  μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’- 19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

OPEN  μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές γεννημένοι από το 1981 και πριν – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

EXPERT μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, υποχρεωτικά οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη εξάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2017 και οι πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1-ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Ν.Ελλαδος 2016. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross ARGOS MX PARK η οποία έχει μήκος 1380μ, ελάχιστο πλάτος 8μ, και είναι αριστερόστροφη με χώμα μέτριας σκληρότητας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Στην Ε.Ο. Κόρινθου – Τριπόλεως και στον κόμβο της Νεμέας, ακολουθούμε την κατεύθυνση προς Άργος. Μέσα στο χωριό Φίχτια υπάρχει σήμανση που οδηγεί στην πίστα.

Συντεταγμένες GPS   37ο45’00.73” B   22ο42’30.83”

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

HOTEL PALLADION (BOUTIQUE HOTEL) – ΑΡΓΟΣ – Τηλ. 27510 22968

HOTEL ΜΟΡΦΕΑΣ – ΑΡΓΟΣ – Τηλ. 27510 68317

HOTEL IGNATIA – ΝΕΑ ΚΙΟΣ – Τηλ. 27510 51265

 

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΑΧΡΟΝΟΣ
ΜΧ 1 – EXPERTΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ9:35 
ΜΧ 1 – EXPERTΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ09:4520’
ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:05 
ΜΧ 85ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:1015’
MX 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:25 
MX 65ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:3015’
ΜΧ 2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:45 
MX 2ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:5520’
MX OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:10 
MX OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ11:1520’
ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:35 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ11:40 
ΜΧ 851ο ΣΚΕΛΟΣ11:4515’ + 2 ΓΥΡΟI
MX 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:05 
MX 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:10 
MX 651ο ΣΚΕΛΟΣ12:1512’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ1-EXPERTΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:30 
ΜΧ1-EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:35 
ΜΧ1-EXPERT1ο ΣΚΕΛΟΣ12:4020’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ 2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ13:05 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ13:10 
ΜΧ 21ο ΣΚΕΛΟΣ13:1520’ + 2 ΓΥΡΟI
MX OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ13:40 
MX OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ13:45 
MX OPEN1ο ΣΚΕΛΟΣ13:5015’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:15 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ14:20 
ΜΧ 852ο ΣΚΕΛΟΣ14:2515’ + 2 ΓΥΡΟI
MX 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:45 
MX 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ14:50 
MX 652ο ΣΚΕΛΟΣ14:5512’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ1-EXPERTΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:10 
ΜΧ1-EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:15 
ΜΧ1-EXPERT2ο ΣΚΕΛΟΣ15:2020’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ 2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:45 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:50 
ΜΧ 22ο ΣΚΕΛΟΣ15:5520’ + 2 ΓΥΡΟI
MX OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ16:10 
MX OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ16:15 
MX OPEN2ο ΣΚΕΛΟΣ16:2015’ + 2 ΓΥΡΟI
 ΑΠΟΝΟΜΗ17:15 
Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.