amoe_15_5_15ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

. -Το Αθλητικό Σωματείο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Α.Μ.Ο.Ε. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ») σε συνεργασία με το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας  διοργανώνει τον 4ο   αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015  μετά από έγκριση της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε).

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 09-10 Μαΐου 2015, στην πίστα ΔΕΗ Α.Ε Λ.Κ.Δ.Μ. στην τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας (Πτολεμαΐδα).

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κωφίδου Σοφία

Μέλη : Λιάσκος Γεώργιος  Κοσμίδης Κων/νος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Σαββίδης Αλέξανδρος

Παρατηρητής: Καλογιαννίδης Σπύρος

Αγωνοδίκης: Χατζησταύρου Ευστράτιος Καλογιαννίδης Σταύρος

Αλυτάρχης: Νικολαϊδου Ελένη

Τεχνικός Έφορος: Σουλαϊδης Χαράλαμπος

Γραμματεία: Χατζησταύρου Άννα Νικολαϊδου ‘Εφη

Έκδοση Αποτελεσμάτων:  IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: Δεη Λκδμ- ΕΔΟΠ

Πληροφορίες: amotoe.gr

www.amoe.gr-https://www.facebook.com/groups

( 6907349557  Νικολαϊδου Ελένη  για έκτακτη ανάγκη)

email : eordaia.amoe@gmail.com

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 01 Μαΐου 2015

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 07 Μαΐου 2015

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 09 Μαΐου  από 08:00 έως 11:00

Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 09 Μαΐου  από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 09 Μαΐου  ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 09 Μαΐου   ώρα 10:50 & Κυριακή  10 Μαΐου ώρα 08:50

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 09 Μαΐου  ώρα 13:00

Έναρξη αγώνων : Κυριακή 10  Μαΐου  11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 10 Μαΐου   ώρα 16:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή 10 Μαΐου ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2015

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75 ευρώ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και στα 40 € για τις κατηγορίες  ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 08  Μαΐου έως τις 11:00π.μ.στο email : eordaia.amoe@gmail.com. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250      μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125      μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ           Μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών  – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά  και στην ΜΧ2 .

MX 65           Μοτοσυκλέτες έως 65 κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

MX 85            Μοτοσυκλέτες   έως 85 κ.ε. 2Τ   και έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως  15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι   αριθμοί.

ΟΡΕΝ            Μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

QUAD           Μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί .

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross ΔΕΗ Α.Ε Λ.Κ.Δ.Μ. στην τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας (Πτολεμαΐδα)  η οποία έχει μήκος 1650 μ, ελάχιστο πλάτος 8μ, είναι αριστερόστροφη έχει  σταθερά άλματα από κοκκινόχωμα ,με αμμώδες έδαφος ,άνετα Paddock και πανοραμική θέα για όλους.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 11:00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει το Σάββατο 09 Μαΐου  ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας. Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Στην Ανατολική έξοδο της Πτολεμαΐδας κάνουμε δεξιά για το χωριό Άγιος Χριστόφορος και  από Αθήνα και Θεσσαλονίκη .

Συντεταγμένες GPS   40.515831, 21.748436    40°30’57.0″N 21°44’54.3″E 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/05/2015

10:30

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΩΡΑ Χρόνος Κατηγορία
8:00 – 11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:00 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:20 15′ ΜΧ1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:40 15′ ΜΧ2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:00 15′ ΜΧ 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:20 15′ ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:40 15′ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:00 15′ OPEN ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:20 15′ ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:30 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:40 15′ ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:50 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:00 15′ ΜΧ 65 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:10 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:20 15′ ΜΧ 85 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:30 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:40 15′ QUAD ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:15 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:30 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Α’ ΣΚΕΛΟΣ
15:45 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:55 15′ ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:05 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
16:15 15′ ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:25 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:40 12’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
16:55 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:05 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
17:20 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:35 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Α’ ΣΚΕΛΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05/2015
ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8:50 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:00 15′ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:20 15′ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:40 15′ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50 MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:00 15′ MX 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10 MX 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:20 15′ ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:30 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:40 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:55 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:10 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
11:35 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:50 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:15 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:30 12’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
12:45 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:00 15’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:15 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:30 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:40 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:00 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Β’ ΣΚΕΛΟΣ
14:45 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:00 25’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
15:25 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:40 25′ + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
17:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Σας περιμένουμε !!!

Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.