mx_n_e_p_p_15ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον  2ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου  Ελλάδος  2015.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18/10/2015, στην πίστα «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» στα Δουνέϊκα Ηλείας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος  2015

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Αποστολόπουλος Θεόδωρος

Μέλη: Πανταζής Νικόλαος, Γούναρης Άκης

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Βεργόπουλος Γεώργιος

Παρατηρητής: Λαφογιάννης Νικόλαος

Αλυτάρχης: Τσάγκλας Νικόλαος

Τεχνικός Έφορος: Κουφός Ιωάννης, Παρράς Βαγγέλης

Γραμματεία: Σταματελάτου Νικολέττα, Τσάγκλα Πηνελόπη

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron Team

Ιατρός Αγώνα: ΕΚΑΒ

Πληροφορίες: www.amotoe.gr ,   https://www.facebook.com/diathlisi?fref=ts  , Email: diathlisi@yahoo.gr,  Νίκος Τσάγκλας 6972039080 (μόνο για έκτακτη ανάγκη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 9/10/2015.

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 15/10/2015

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 18/10/2015 από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 18/102015 από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 18/102015 ώρα 09:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  18/10/2015 – ώρα 09:45

Έναρξη αγώνων Κυριακή 18/10/2015- ώρα 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 18/10/2015 – ώρα 16:40

Απονομή επάθλων: Κυριακή 18/10/2015 – ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2015

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 50 ευρώ και για τις κατηγορίεςMX65, MX85 στα 30 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 16/10/2015.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 μοτοσικλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2 μοτοσικλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί και ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΜΧ65 μοτοσικλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 μοτοσικλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’- 19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

EXPERT μοτοσικλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, υποχρεωτικά οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη εξάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2015 και οι πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1-ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Ν.Ελλάδος 2014. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες.

OPEN  μοτοσικλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross “ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ”  η οποία έχει μήκος 1560μ, ελάχιστο πλάτος 8μ, είναι αριστερόστροφη με μεσαίο προς μαλακό έδαφος, χωρίς πέτρες και με πολλές εναλλαγές κλίσεων.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή: η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο χώρος της πίστας βρίσκεται κοντά στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών κοντά στη διασταύρωση Δουνέϊκων στο μέσο περίπου της διαδρομής Πύργου – Αμαλιάδας.

Συγκεκριμένα: Για όσους έρχονται από Πύργο, 500 περίπου μέτρα μετά την πρώτη πινακίδα για Δουνέϊκα και στο τέλος μια μικρής κατηφόρας, υπάρχει δεξιά άσφαλτος και μια μικρή πινακίδα «Αγιος Δημήτριος ΑΣΦΑΛΑΚΤΟΥ» όπως και πινακίδα της με την ονομασία της πίστας. Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον δρόμο για 1500 περίπου μέτρα.

Η πρόσβαση για όσους έρχονται από Πάτρα και για λόγους οδικής ασφάλειας είναι ως εξής:  Στην 2η διασταύρωση Δουνέϊκων στρίβουμε αριστερά (επί της Ε.Ο.) στον κόμβο για την κεντρική είσοδο της “ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ” και αμέσως δεξιά στον αγροτικό δρόμο παράλληλα της Εθνικής Οδού ( ο οποίος συναντάται με την προαναφερόμενη διασταύρωση ) και στον οποίο θα υπάρχουν πινακίδες που θα καθοδηγούν.

Συντεταγμένες GPS  37o44’52.75” B  21o21’47.95”E

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΑΝΘΕΟΝ – Θεμιστοκλέους 7 & Παπαφλέσσα – Πύργος

Τηλ. 26210 29746 – 26210 29747  email: pantheon@mailbox.gr

ΟΛΥΜΠΟΣ – Πατρών & Καρακαβίτσα 2 – Πύργος (Κέντρο)

Τηλ. 26210 33650 – Fax 26210 33652 Email: hotelolympos@otenet.gr  web:  www.hotelolympos.gr

LETRINA – Πατρών 74 – Πύργος (πλησίον γηπέδου)

Τηλ. 26210 25150  – 26210  33644  – Fax 26210 – 336664 Email: hotelletrina@gmail.com

ILIDA  – Πατρών 50 & Δεληγιάννη  – Πύργος (Κέντρο)

Τηλ. 26210 28046 – Fax 26210 28047

ΖΟΡΜΠΑΣ HOTEL – Μυρτιά Ηλείας (πλησίον πίστας)

Τηλ. 26210 54238 – 54638, 6932444708

FOTIS ROOMS – Άγριος Γεώργιος – Καλακέϊκα Σκαφιδιάς (πλησίον πίστας)

Τηλ. 26210 54545 -6971890558

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΑΧΡΟΝΟΣ
ΜΧ 1 – EXPERTΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ09:3020’
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ09:50 
ΜΧ 85ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ09:5515’
MX 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:10 
MX 65ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:1515’
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:30 
MX 2ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:3520’
MX OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:55 
MX OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ11:0020’
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:20 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ11:25 
ΜΧ 851ο ΣΚΕΛΟΣ11:3015’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:50 
MX 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ11:55 
MX 651ο ΣΚΕΛΟΣ12:0012’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ1-EXPERTΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:15 
ΜΧ1-EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:20 
ΜΧ1-EXPERT1ο ΣΚΕΛΟΣ12:2520’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:50 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:55 
ΜΧ 21ο ΣΚΕΛΟΣ13:0020’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ13:25 
MX OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ13:30 
MX OPEN1ο ΣΚΕΛΟΣ13:3515’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:00 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ14:05 
ΜΧ 852ο ΣΚΕΛΟΣ14:1015’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:30 
MX 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ14:35 
MX 652ο ΣΚΕΛΟΣ14:4012’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ1-EXPERTΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:55 
ΜΧ1-EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:00 
ΜΧ1-EXPERT2ο ΣΚΕΛΟΣ15:0520’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:30 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:35 
ΜΧ 22ο ΣΚΕΛΟΣ15:4020’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:55 
MX OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ16:00 
MX OPEN2ο ΣΚΕΛΟΣ16:0515’ + 1 ΓΥΡΟΣ
 ΑΠΟΝΟΜΗ17:00 
Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.