16627_GT_Leaflet_Eu_Altimax_Sport_Summer_GB_2015_print_0212.inddΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

Η ΑΜΟΤΟΕ  σε συνεργασία με  το Αθλητικό Σωματείο ΑΜΛΕΧ διοργανώνει τον  1ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου, στην πίστα Motocross Πει Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: KYPIΛΛOΣ ΘANAΣHΣ

Μέλη: 1)TPIKAΣ ΓEΩPΓIOΣ, 2) PIΓKOΣ XPIΣTOΦOPOΣ, 3) TPIKAΣ KΩNΣTANTINOΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: KAPAMANTOYΛAΣ XAPHΣ

Παρατηρητής: ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αγωνοδίκης: ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, MΠAΔA – MANΩΛAKH ΣTEΛΛA

Αλυτάρχης: ΦIΣKATΩPHΣ KΩNΣTANTINOΣ

Τεχνικός Έφορος: AΘHNAIOΣ TAΣOΣ

Γραμματεία: KATΩΛH ΦΩTEINH, KYPIΛΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron Team

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Τρίτη 2 Μαρτίου 2015

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη  5 Μαρτίου 2015 (00:00)

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 7 Μαρτίου από 08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 7 Μαρτίου από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 7 Μαρτίου ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 7 Μαρτίου ώρα 11:00 & Κυριακή  8 Μαρτίου  ώρα 09:00

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 7 Μαρτίου ώρα 12:40

Εναρξη αγώνων Κυριακής 8 Μαρτίου: 11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 8 Μαρτίου ώρα 15:25

Απονομή επάθλων: Κυριακή 8 Μαρτίου ώρα 16:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2015

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75 ευρώ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και στα 40 € για τις κατηγορίες  ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250      Μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125      Μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ           Μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών  – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά  και στην ΜΧ2 .

MX 65          Μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

MX 85          Μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ           Μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μετά την διάβαση από την υπερυψηλή γέφυρα στην είσοδο της πόλης, ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς <<Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motocross) Δήμου Χαλκιδέων>>. Η κατεύθυνση είναι προς την Β. Εύβοια.

Συντεταγμένες GPS: 38’’29’07 83 Βόρεια & 23’’39’28 30 Ανατολικά

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενοδοχεία & Ειδικές Προσφορές για

τις ανάγκες της διοργάνωσης του αγώνα

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον αγώνα Motocross της ΑΜΛΕΧ για να λάβουν τις ειδικές τιμές.

BEST WESTERN LUCY HOTEL 4* | 22210-23831-5  | Παραλία Χαλκίδας |  http://www.lucy-hotel.gr/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 50,00€
 • ●Τιμή δικλινου 60,00€
 • ●Τιμή Τρικλινου 74,00€
 • ●Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι & πλούσιο πρωινό από μπουφέ (Πιστοποίηση Ελληνικό Πρωινό / www.greekbreakfast.gr)

PALIRIA HOTEL 3*  | 22210-28001  | Παραλία Χαλκίδας |  http://www.paliria-hotel.gr/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 45/40/38€
 • ●Τιμή δικλινου 50/45/40€
 • ●Τιμή Τρικλινου 65/60/55€
 • ●Η τιμή εξαρτάται από την θέα: Φάτσα Θάλασσα/Πλάι Θάλασσα/Πόλη
 • ●Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται πρωινό

JOHNS HOTEL 3* |  22210-25486  | Παραλία Χαλκίδας |  http://www.johnshotel.com.gr/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 30,00€
 • ●Τιμή δικλινου 35,00€
 • ●Τιμή Τρικλινου 45,00€
 • ●Τιμή Τετράκλινου 55,00€
 • ●Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς πρωινό. Το πρωινό δεν είναι υποχρεωτικό και κοστίζει 5€ ανά άτομο
 • ●+ Υπόγειο Parking Περιορισμένων θέσεων

KENTRIKON HOTEL 2*  | 22210-22375  | Παραλία Χαλκίδας  | http://www.hotel-kentrikon.com/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 30,00€ – 33,00€
 • ●Τιμή δικλινου 35,00€ – 40,00€
 • ●Τιμή Τρικλινου 48,00€ – 57,00€
 • ●(τιμή χωρίς πρωινό – τιμή με πρωινό)

HARA HOTEL 2*  | 22210-76305-6  | Καραμπαμπας(απεναντι) |  http://www.harahotel.gr/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 35,00€
 • ●Τιμή δικλινου 45,00€
 • ●Τιμή Τρικλινου 55,00€
 • ●Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται πρωινό

MORFEAS HOTEL 1* |  22210-24703  | Καραμπαμπας(απεναντι)  | http://www.hotelmorfeas.gr/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 25,00€
 • ●Τιμή δικλινου 35,00€
 • ●Τιμή Τρικλινου 45,00€
 • ●Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται πρωινό

ALMIRA MARE HOTEL 4*  | 22210-97100 |  Αγιος Μηνας-Δροσια |  http://www.almiramare.gr/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 45,00 €
 • ●Τιμή δικλίνου 58,00 €
 • ●Τιμή Τρικλίνου 68,00 €
 • ●Τιμή Τετράκλινου  78,00 €
 • ●Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το πρωινό

Avantis Suites Hotel 4* | 22290-64004 | Ερέτρια | www.avantis-hotel.gr

 • ●Τιμή Μονόκλινου Studio 30,00 €
 • ●Τιμή δικλίνου Studio 40,00 €
 • ●Τιμή Τρικλίνου Studio 50,00 €
 • ●Ειδικά για την διοργάνωση προσφέρεται στους διαμένοντες Χαλαρωτικό Μασάζ 40min μόνο 20 €

HOTEL LEYKANTI 22210-51875  | Παραλία Λευκαντί  | http://www.hotel-lefkadi.gr/

 • ●Τιμή Μονόκλινου 25,00 €
 • ●Τιμή δικλίνου 30,00 €
 • ●Τιμή Τρικλίνου 40,00 €
 • ●+ Πρωινό προαιρετικά 5 €

Hotel Philoxenia 22210-53615 |  Παραλία Λευκαντί  | http://www.hotelphiloxenia.eu/

 • ●Τιμή Μονόκλινου ΒΒ 30,00 €
 • ●Τιμή δικλίνου ΒΒ 38,00 €
 • ●Τιμή Τρικλίνου ΒΒ 48,00 € εάν είναι ενήλικας
 • ●Τιμή Τρικλίνου ΒΒ 45,00 € εάν είναι παιδί έως 12 ετών
 • ●Παιδιά έως 6 ετών δωρεάν

ΚΥΜΑΤΑ ενοικ. Δωματια  | 22210-74724  | Παραλία Χαλκίδας |  http://www.kimata.com.gr

 • ●Τιμή Μονόκλινου 30,00€
 • ●Τιμή δικλινου 35,00€
 • ●Τιμή Τρικλινου 40,00€
 • ●Χωρίς Πρωινό. Δυνατότητα Καφέ.

 

Ωράριο Αγώνα

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑΧρόνοςΚατηγορία
8:00 – 11:00ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10:50OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:0015′OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10ΜΧ65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:2015′ΜΧ65ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30ΜΧ85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:4015′ΜΧ85ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:0015′ΜΧ2ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:2015′ΜΧ1ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:4015′OPENΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
12:50ΜΧ65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:0015′ΜΧ65ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10ΜΧ85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:2015′ΜΧ85ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:30ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:4015′ΜΧ2ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:50ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:0015′ΜΧ1ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14:50OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:0515′ +2 ΓΥΡΟΙOPENΑ’ ΣΚΕΛΟΣ
15:20ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:3015′ΜΧ2ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:40ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:5015′ΜΧ1ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:00ΜΧ 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:1512’+ 2 ΓΥΡΟΙΜΧ 65Α’ ΣΚΕΛΟΣ
16:25ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:3515′ + 2 ΓΥΡΟΙΜΧ 85Α’ ΣΚΕΛΟΣ

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑΧΡΟΝΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8:50MX2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:0015′MX2ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10MX1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:2015′MX1ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30MX65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:4015′MX65ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50MX85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:0015′MX85ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:2015′OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:45ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:0025’+2 ΓΥΡΟΙΜΧ2Α’ ΣΚΕΛΟΣ
11:25ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:4025’+2 ΓΥΡΟΙΜΧ1Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:05ΜΧ 65ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:15ΜΧ 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:2012’+2 ΓΥΡΟΙΜΧ 65Β’ ΣΚΕΛΟΣ
12:35ΜΧ 85ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:5015’+ 2 ΓΥΡΟΙΜΧ 85Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:10OPENΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:2515′ + 2 ΓΥΡΟΙOPENΒ’ ΣΚΕΛΟΣ
13:45ΜΧ2ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:0025’+ 2 ΓΥΡΟΙΜΧ2Β’ ΣΚΕΛΟΣ
14:30ΜΧ1ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:4525′ + 2 ΓΥΡΟΙΜΧ1Β’ ΣΚΕΛΟΣ
16:00ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.