afisa mx 2017ΛΕ.Μ.Ε . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1ος ΑΓΩΝΑΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  MOTOCROSS ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  2017

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ  1   ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΛΕΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 1ο  Αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross  Βορείου  Ελλάδος  2017.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου 2017, στην πίστα  motocross  Απαλού.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος  Motocross  Βορείου Ελλάδος  2017

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΚΡΙΤΗΣ  ΚΡΙΤΟΥ

Μέλη: ΜΑΝΔΑΝΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  –  ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΠΡΙΟΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγωνοδίκες: ΠΕΤΡΙΔΟΥ  ΣΜΑΡΑΓΔΑ – ΜΑΝΔΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αλυτάρχης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχνικός Έφορος: ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ

Γραμματεία: ΤΣΙΡΩΖΗ  ΜΑΡΙΝΑ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr

Τηλ. ανάγκης: ΜΑΝΔΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6937 885109

 

ΑΡΘΡΟ  2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 09  Οκτωβρίου 2017

Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 13  Οκτωβρίου 2017

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 15 Οκτωβρίου από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 15 Οκτωβρίου από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 15 Οκτωβρίου  ώρα 09:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  15 Οκτωβρίου  ώρα 09:45

Έναρξη αγώνων Κυριακή 15 Οκτωβρίου : 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 15 Οκτωβρίου  ώρα 16:50

Απονομή επάθλων: Κυριακή 15  Οκτωβρίου ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος  του  Ειδικού Κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ  3   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2017

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 50 ευρώ και για τις κατηγορίες MX-65 , MX-85 στα 5 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, αν ο αθλητής δεν βρεθεί στις συμμετοχές του site, της ΑΜΟΤΟΕ. Υπεύθυνο για την δήλωση συμμετοχής είναι το Σωματείο που ανήκει ο Αθλητής.

Το ποσό  του  παραβόλου θα καταβάλλεται σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση των 30 € ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και η δεύτερη δόση  κατά την προσέλευση του στον έλεγχο εξακρίβωσης.

Οι συμμετοχές (εμπρόθεσμες) λήγουν την Παρασκευή  13-10-2017, ενώ οι εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο  14-10-2017 και  ώρα 12 π.μ. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δεν υπάρχει καμιά περίπτωση συμμετοχής στον αγώνα. Επίσης, σε περίπτωση που αθλητής δεν είναι δηλωμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ, δεν έχει δυνατότητα συμμετοχής στον αγώνα. Απόφαση ΔΣ ΑΜΟΤΟΕ 24-01-2017

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται  δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται  στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ  4   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για το Πρωτάθλημα Motocross  Β.Ελλάδας προκηρύσσονται  οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών/αγωνιζομένων:

ΜΧ1 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα, μαύροι αριθμοί

ΜΧ2 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Ταθλητές 13 ετών και άνω,  175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί

MX 65 μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

MX 85 μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’- 19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 έτων – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

OPEN     μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές γεννημένοι από το 1981 και πριν – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

EXPERT μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, υποχρεωτικά οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2017 και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Ν.Ελλάδος 2016.

Οι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μια κατηγορία μόνο στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να βαθμολογηθούν σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα επιλογής τους (Β. Ελλάδος ή Ν. Ελλάδος ) άσχετα με την έδρα του σωματείου στο οποίο ανήκουν ή τον τόπο διαμονής τους, με την προϋπόθεση ότι αν αλλάξουν θεσμό θα συμμετάσχουν σε αυτόν στην κατηγορία EXPERT.Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος  Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ.

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν, μόνο στην κατηγορία MXExpert, αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (startingpermission) από τον εποπτικό τους φορέα (εκτός των αθλητών MΧ 65 & ΜΧ 85 όπου μετέχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες).

 

ΑΡΘΡΟ  5   ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross  ΑΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ η οποία έχει μήκος 1450μ, ελάχιστο πλάτος 8,00 μ, είναι ΑΜΜΩΔΕΣ σε όλο της το μήκος.

 

ΑΡΘΡΟ  6   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους  και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

ΑΡΘΡΟ  7  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

 

ΑΡΘΡΟ  8    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά

(μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη).

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ  9   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς

και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά

αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ερχόμενοι  από Εγνατία επιλέγετε την έξοδο προς  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΧΩΡΙΟ ΑΠΑΛΟ

 

ΑΡΘΡΟ  10   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

1ος  25 β         6ος  15 β        11ος   10 β        16ος   5 β

2ος  22 β         7ος  14 β        12ος     9 β        17ος   4 β

3ος  20 β         8ος  13 β        13ος     8 β        18ος   3 β

4ος  18 β         9ος  12 β        14ος     7 β        19ος   2 β

5ος  16 β       10ος  11 β        15ος     6 β        20ος   1 β

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΚΑΥΣΙΜΟ

Αυτό που πωλείται ελεύθερα στο εμπόριο και είναι προσιτό στον καθένα.

 

 

ΑΡΘΡΟ  12   ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΗΓΩΝ

Με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής ο αναβάτης και ο συμμετέχων αποδέχονται ανεπιφύλακτα των παρόντα κανονισμό και ασφαλίζεται για ζημιές προς τρίτους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες είναι ασφαλισμένοι για προσωπικά ατυχήματα σύμφωνα με το ασφαλιστήριο που έχει συνάψει στην ασφαλιστική

εταιρία η ΑΜΟΤΟΕ.  Υπογράφοντας την δήλωση συμμετοχής ο αγωνιζόμενος και οι ιδιοκτήτες μοτοσικλετών αποδέχονται πως η ΑΜΟΤΟΕ ο Οργανωτής , οι κριτές και κάθε συμμετέχων στην διοργάνωση του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημιά συμβεί στους αγωνιζόμενους και της μοτοσικλέτες τους κατά την διάρκειας του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 13   ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η οργανωτική επιτροπή   ή ΑΜΟΤΟΕ – διοργανώτρια λέσχη. καθώς και οι αναβάτες των αγώνων δεν φέρουν  καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχών ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα

Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συνάψει συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΑΓΩΝΕΣ

Οι αγώνες είναι motocross Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος. Θα διεξαχθούν δε, δυο σειρές αγώνων διάρκειας 20 λεπτών και 2 γύρων ή οποίες θα προσμετρήσουν ως 2 ξεχωριστεί αγώνες για τις κατηγορίες mx1 και mx2,  2 αγώνες διάρκεια 15 λεπτών και 2 γύρων στην  κατηγορία open 2 αγώνες διάρκεια 12 λεπτών και 2 γύρων στην κατηγορία mx65cc, και 2 αγώνες διάρκεια 15 λεπτών και 2 γύρων στην κατηγορία mx85. Για να θεωρηθεί ότι ο αναβάτης τερμάτισε πρέπει να καλύψει τα 3/4 της διαδρομής που κάλυψε ο νικητής και να πάρει σημαία τερματισμού μέσα σε πέντε λεπτά από την στιγμή πού τερμάτισε ο νικητής. Στη μπάρα εκκίνησης οι αναβάτες καλούνται με βάση τους χρόνους που πέτυχαν στις χρονομετρημένες δοκιμές, πρώτα καλείται ο αναβάτης με τον ταχύτερο χρόνο να επιλέξει την θέση του στην μπάρα εκκίνησης. Στην συνέχεια καλούνται κατά σειρά οι υπόλοιποι αναβατές να επιλέξουν τις θέσεις τους στην μπάρα.

 

ΑΡΘΡΟ 15  ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τελικός τεχνικός έλεγχος θα γίνεται στις 3 πρώτες μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας στο τέλος του αγώνα της καθώς   και σε κάθε άλλη μοτοσικλέτα που τερμάτισε μετά από πρόταση του αλυτάρχη . Οι μοτοσικλέτες θα περιμένουν σε καθεστώς επιτήρησης για 15 λεπτά.

 

ΑΡΘΡΟ 16  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η είσοδος των αναβατών στην πίστα εκτός της προβλεπόμενης ώρας και κατόπιν εντολής του αλυτάρχη.

10 λεπτά ελεύθερα  + 10 λεπτά χρονομετρημένα για την κατηγορία mx1, mx2

5 λεπτά ελεύθερα  + 10 λεπτά χρονομετρημένα για την κατηγορία open

5 λεπτά ελεύθερα  + 10 λεπτά χρονομετρημένα για την κατηγορία mx65 και mx85

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΑΔΡΟΜΗ –εξωτερική ΒΟΗΘΕΙΑ

Η διαδρομή είναι οριοθετημένη με κορδέλες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ επί ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα και τις δοκιμές εάν οι αναβάτες οδηγούν εκτός διαδρομής ή να αποφεύγουν να περάσουν από τα άλματα ή τα άλλα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια .

Εξωτερική βοήθεια κατά την διεξαγωγή του αγώνα και των δοκιμών απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού.

Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται μόνο στον χώρο των PADDOCKS ή των pits  με τους κινητήρες σβηστούς, και να υπάρχει πυροσβεστήρας 6κ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 18  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Όλες οι μοτοσυκλέτες θα πρέπει να βρίσκονται στη ζώνη αναμονής 10 λεπτά πριν από την εκκίνηση του αγώνα. Η ποινή για την παράβαση αυτού του κανονισμού είναι αποκλεισμός. Από την στιγμή που ο ένας αναβάτης καταλάβει μια θέση στην μπάρα εκκίνησης απαγορεύεται να την αλλάξει. Η εκκίνηση γίνεται με τους κινητήρες σε λειτουργία. Ο αλυτάρχης επιδεικνύει πινακίδα με την ένδειξη 15΄΄ δευτερόλεπτα, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος των 15΄΄δευτερολέπτων εμφανίζεται πινακίδα με την ένδειξη 5΄΄ δευτερόλεπτα μόλις συμπληρωθούν πλήρως αυτά πέφτει η μπάρα εκκίνησης. Στην μπάρα εκκίνησης θα παραβρίσκονται μόνο οι αναβάτες και τα στελέχη του αγώνα. Από την στιγμή που οι αναβάτες ξεκινούν την διαδικασία εκκίνησης από την ζώνη αναμονής, οι μηχανικοί και οι βοηθοί των αναβατών απαγορεύεται να βρίσκονται στην μπάρα εκκίνησης.

 

ΑΡΘΡΟ 19  ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ο αφέτης θα κηρύξει την εκκίνηση άκυρη με την ένδειξη κόκκινης σημαίας και ο αγώνας θα σταματήσει. Οι αναβάτες πρέπει να επιστρέψουν στο χώρο αναμονής και επανεκκίνηση θα δοθεί αμέσως αρχίζοντας από τα τελευταία 3 λεπτά του προαναφερθέντος 15 λεπτού. Η αλλαγή μοτοσικλέτας απαγορεύεται μετά από άκυρη εκκίνηση

ΔΙΑΚΟΠΗ

Διακοπή του αγώνα μπορεί αν γίνει σύμφωνα με το άρθρο  του γενικού κανονισμού motocross.

 

ΑΡΘΡΟ 20  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει με καρό σημαία στον πρώτο αναβάτη που έχει συμπληρώσει

1ο για τις κατηγορίες mx1 και mx2  20 λεπτά + 2 γύρους

2ο για την κατηγορία open  15 λεπτά + 2 γύρους,

3ο  για την κατηγορία mx65cc 12 λεπτά + 2 γύρους.

4ο για την κατηγορία  mx85    15 λεπτά + 2 γύρους

Οι αναβάτες που περνούν την γραμμή τερματισμού και παίρνουν την σημαία πρέπει να μειώνουν την ταχύτητα τους. Η μη τήρηση του κανονισμού επιφέρει αποκλεισμό από τον αγώνα. Η χρονομέτρηση παύει 5 λεπτά μετά την πτώση της σημαίας στον πρώτο αναβάτη.

 

ΩΡΑΡΙΟ                               ΩΡΑ                 ΧΡΟΝΟΣ

Ενημέρωση  αγωνιζομένων09+30
ΜΧ 2ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ09:4520’
ΜΧ 1ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:05
ΜΧ 1ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:1020’
MX 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:30
MX 65ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:3515’
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:50
MX 85ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:5515’
 OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:10
 OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ11:1515’
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:35
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ11:40
ΜΧ 2Α:  ΑΓΩΝΑΣ11:4520’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
MX 1 – EXPERTΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:00
MX 1 – EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:10
MX 1 – EXPERTA:  ΑΓΩΝΑΣ12:1520’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:35
ΜΧ 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:40
ΜΧ 65A:  ΑΓΩΝΑΣ12:4512’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ13:00
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ13:05
ΜΧ 85A:  ΑΓΩΝΑΣ13:1015’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
 OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ13:25
 OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ13:30
 OPENA:  ΑΓΩΝΑΣ13:3515’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
                                          Β: ΑΓΩΝΕΣ
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ13:50
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ13:55
ΜΧ 2Β: ΑΓΩΝΑΣ14:0020’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ1 – EXPERTΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:20
ΜΧ1 – EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ14:25
ΜΧ1 – EXPERTΒ: ΑΓΩΝΑΣ14:3020’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:50
ΜΧ 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ14:55
ΜΧ 65Β: ΑΓΩΝΑΣ15:0012’ +  ΓΥΡΟΥΣ
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:15
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:20
ΜΧ 85Β: ΑΓΩΝΑΣ15:2515’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ
OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:40
 OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:45
 OPENΒ: ΑΓΩΝΑΣ15:5015’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ  ΕΠΑΘΛΩΝ17:25
Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.