ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1ος αγώνας ΠΠΜΧ 2018

Πίστα Σερρών 17-18 Φεβρουαρίου 2018

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΛΑΜΣ μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17και 18 Φεβρουαρίου στην πίστα πίστα motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Λιούγκας Άρης

Μέλη:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Θ.Α. με δελτίο πληροφοριών

Αγωνοδίκες: Θ.Α. με δελτίο πληροφοριών

Αλυτάρχης: Θ.Α. με δελτίο πληροφοριών

Τεχνικός Έφορος: Λιούγκας Γεώργιος

Γραμματεία: Καραγιάννη Πολυξένη

ΈκδοσηΑποτελεσμάτων:InfomegaStimingteam

ΙατρόςΑγώνα: Δράμπαλης Άγγελος

Πληροφορίες: www.amotoe.gr

www.lams.gr

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 6936093954& 6985077030 Άρης Λιούγκας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 09/02/2018

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 15/02/2018 και ώρα 24:00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 16/02/18 24:00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 17/02/18 από 08:00 έως 11:00

Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 17/02/18 από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 17/02/18 10:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 11:00 & Κυριακή 08:50

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 12:40

Έναρξη αγώνων Κυριακής: 11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή,30 λεπτά μετά τον τελευταίο τερματισμό.

Απονομή επάθλων: Κυριακή 30’ μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 85€ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN και στα 20€ για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 16/02/18 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε. (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε. (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ : Αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε. . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2 .

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε. (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε. (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ).Κίτρινα φόντα – μαύροι αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερρών η οποία έχει μήκος 1580μ, ελάχιστο πλάτος 8μ.Καλύπτει πλήρως τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας (F.I.M.), για Διεξαγωγή διεθνών αγώνων και πρωταθλημάτων. Η χωροθέτηση της πίστας είναι εντός του χώρου του αυτοκινητοδρομίου Σερρών ώστε να χρησιμοποιούνται από κοινού κάποια έργα υποδομής, μέτρα προστασίας χρηστών και περιβάλλοντος, όπως τα paddocks και η μεγαφωνική εγκατάσταση σε αυτά, η λουτήρες ατομικής υγιεινής και τα WC αγωνιζομένων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το εξοπλισμένο ιατρείο, ο χώρος στάθμευσης οχημάτων και η προστασία του χώρου. Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές για πίστες Motocross όπως διατυπώνονται στον διεθνή κανονισμό 048.1 της F.I.M. ,ώστε να εξυπηρετούνται αγώνες του Εθνικού αλλά και Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αυτοκινητοδρομίου) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων. Πίνακες αποτελεσμάτων θα υπάρχουν τοποθετημένοι και στις δύο καφετέριες του αυτοκινητοδρομίου. Αμέσως μετά το τέλος κάθε σκέλους, ελεύθερων δοκιμών, χρονομετρημένων δοκιμών και αγώνων θα δημοσιεύονται χρόνοι και αποτελέσματα στον ιστότοποwww.s-timing.com

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στο χώρο των pits μηχανικών και χρονομετρών άλλων εκτός από αυτών της κατηγορίας που αγωνίζεται.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσβαση στην πίστα motocross του αυτοκινητοδρομίου θα βρείτε εδώ:www.serrescircuit.gr.

Συντεταγμένες GPS   

41° 4′ 21.839″N

23° 30′ 51.237″E

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενοδοχείο Elpidaresort&spaΈξοχων 12 τηλ. 23210 20000 fax 23210 62222

e-mail: res@elpidahotel.eu

ΞενοδοχείοElpida city Λεωφ. Μεραρχίας 66 τηλ.23210 59311 Fax 23210 36301

email: elpidaht@otenet.gr

Φίλιππος Ξενία: Αγίας Σοφίας 1, Σέρρες 621 22Τηλέφωνο: 2321 099360

Hotel Acropol 5 Km Serres-Thessaloniki Nat. Road, Serres 621 00Τηλέφωνο: 2321 078880

Hotel Alexander Λευκώνας 621 00Τηλέφωνο: 2321 078777

HotelSirisΛευκώνας 621 00Τηλέφωνο: 2321 038200

Γαλαξίας:Π. Τσαλδάρη 1, Σέρρες 621 23Τηλέφωνο: 2321 099650

HotelElenaΤσαλοπούλου 7, Σέρρες 621 22Τηλέφωνο: 2321 024287

HotelMetropolisΔιον. Σολωμού 49 546 24Τηλέφωνο: 2321 063065

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικό ωράριο των δύο ημερών.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για όλους εμπλεκόμενους στον αγώνα να γίνει πιστή εφαρμογή του ωραρίου.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/02/18

ΩΡΑ

Χρόνος

Κατηγορία

8:00 – 11:00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

10:50

 

OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:00

15′

OPEN

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:10

 

ΜΧ65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:20

15′

ΜΧ65

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:30

 

ΜΧ85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:40

15′

ΜΧ85

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:50

 

ΜΧ2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:00

15′

ΜΧ2

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

12:10

 

ΜΧ1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:20

15′

ΜΧ1

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

12:30

 

OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:40

15′

OPEN

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

12:50

 

ΜΧ65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:00

15′

ΜΧ65

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

13:10

 

ΜΧ85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:20

15′

ΜΧ85

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

13:30

 

ΜΧ2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:40

20′

ΜΧ2

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

13:55

 

ΜΧ1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:05

20′

ΜΧ1

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50

 

OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

 

OPEN

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:05

15′ +2 ΓΥΡΟΙ

OPEN

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15:20

 

ΜΧ2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:30

20′

ΜΧ2

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

15:45

 

ΜΧ1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:55

20′

ΜΧ1

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

16:05

 

ΜΧ 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

 

ΜΧ 65

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:20

12’+ 2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ 65

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

16:30

 

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

 

ΜΧ 85

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:40

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ 85

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/02/18

ΩΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

08:50

MX2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

09:00

15′

MX2

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

09:10

MX1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

09:20

15′

MX1

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

09:30

MX65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

09:40

15′

MX65

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

09:50

MX85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:00

15′

MX85

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:10

OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:20

15′

OPEN

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:45

ΜΧ2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ2

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:00

25’+2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ2

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

11:25

ΜΧ1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ1

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:40

25’+2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ1

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12:05

ΜΧ 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:15

ΜΧ 65

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:20

12’+2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ 65

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

12:35

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ 85

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:50

15’+ 2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ 85

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

13:10

OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

OPEN

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:25

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

OPEN

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

13:45

ΜΧ2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ2

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:00

25’+ 2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ2

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

14:30

ΜΧ1

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΧ1

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:45

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

ΜΧ1

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

16:00

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.