1mx ne 2016ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

Το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Μοτοσυκλέτας Ολυμπίας (Α.Ο.Λ.Μ.Ο.) μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2016.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 28/8/2016, στην πίστα Motocross του Δ.Δ. Πλατάνου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος  2016

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Σπυρόπουλος Βασίλειος

Μέλη: Μπιρίτης Ανδρέας, Αρβανιτόπουλος Βασίλειος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Λαφογιάννης Νίκος

Παρατηρητής: Θα οριστεί από την ΑΜΟΤΟΕ

Αγωνοδίκες: Φραγκούλης Κων/νος,

Αλυτάρχης: Μπάμπης Τσονόπουλος

Τεχνικός Έφορος: Νεοφώτιστος Παναγιώτης,

Γραμματεία: Αγγελική Φραγκούλη, Αντωνία Φραγκούλη

Ιατρός αγώνα: Καραγιώργος Αθανάσιος

Έκδοση αποτελεσμάτων: ΙRON TEAM

Πληροφορίες: amotoe.gr

e-mail:  spiliosa@hotmail.com, τηλ. 6977503496  Τάσος Σπήλιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 19/08/2016

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 25/08/2016

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 28/08/2016  από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή  28/08/2016 από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 28/08/2016 ώρα 09:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  28/08/2016.– ώρα 09:45

Έναρξη αγώνων Κυριακή 28/08/2016 ώρα 12:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 28/08/2016 ώρα 16:50

Απονομή επάθλων: Κυριακή 28/08/2016 ώρα 17:10

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2016

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 50 ευρώ και για τις κατηγορίες MINI, JUNIOR στα 5 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 26/08/2016

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250      μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125      μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί και ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΜΧ 65        μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ 85    μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’- 19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 έτων – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

EXPERT   μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, υποχρεωτικά οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2016 και οι πρωταθλητες των κατηγοριων ΜΧ1-ΜΧ2 του Πρωταθληματος MOTOCROSS Ν.Ελλαδος 2015. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες.

OPEN     μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Πλατάνου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  η οποία έχει μήκος 1780μ, ελάχιστο πλάτος  6,0 μ, είναι κυρίως δεξιόστροφη, με μαλακό χώμα δίχως πέτρες και  πλήρως καταβρεχόμενη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ερχόμενοι από Πύργο Ηλείας προς Αρχαία Ολυμπία, 1Kmπριν την Αρχ. Ολυμπία συναντάμε στα αριστερά μας, επί του δρόμου, την πίστα motocrossτου Δ.Δ. Πλατάνου.

Συντεταγμένες GoogleEarth: 37ο39’47.11’’Β  21ο36’05.45’’Ε.

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

EUROPA  HOTEL (Αρχαία Ολυμπία) **** , τηλ. 26240 22650 – 6942018020

NEDAS  HOTEL (Αρχαία Ολυμπία) ***,  τηλ. 26240 22692 – 6942709063

HOTELΟLYMPIONASTY  (Αρχαία Ολυμπία) ****, τηλ. 26240 23665-7

OLYMPIC VILLAGE  HOTEL – Αρχαία Ολυμπία. *** Τηλ: 26240 22212 – 6979725338

ANTONIOSHOTEL – Αρχαία Ολυμπία ****, Τηλ: 26240 22348 – 6944538792

ARTY  GRANDHOTEL- Αρχαία Ολυμπία ****, Τηλ: 26240  26000 -3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΑΔΑ – Αρχαία Ολυμπία **, Τηλ: 6945231333

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΑΧΡΟΝΟΣ
ΜΧ 1 – EXPERTΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ09:3020’
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ09:50 
ΜΧ 85ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ09:5515’
MX 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:10 
MX 65ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:1515’
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:30 
MX 2ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ10:3520’
MX OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ10:55 
MX OPENΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ11:0020’
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:20 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ11:25 
ΜΧ 851ο ΣΚΕΛΟΣ11:3015’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ11:50 
MX 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ11:55 
MX 651ο ΣΚΕΛΟΣ12:0012’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ1-EXPERTΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:15 
ΜΧ1-EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:20 
ΜΧ1-EXPERT1ο ΣΚΕΛΟΣ12:2520’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ12:50 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ12:55 
ΜΧ 21ο ΣΚΕΛΟΣ13:0020’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ13:25 
MX OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ13:30 
MX OPEN1ο ΣΚΕΛΟΣ13:3520’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΠΟΤΙΣΜΑ ΠΙΣΤΑΣ)14:0030’
ΜΧ 85ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ14:30 
ΜΧ 85Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ14:35 
ΜΧ 852ο ΣΚΕΛΟΣ14:4015’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX 65ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:00 
MX 65Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:05 
MX 652ο ΣΚΕΛΟΣ15:1012’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ1-EXPERTΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ15:25 
ΜΧ1-EXPERTΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ15:30 
ΜΧ1-EXPERT2ο ΣΚΕΛΟΣ15:3520’ + 1 ΓΥΡΟΣ
ΜΧ 2ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ16:00 
ΜΧ 2Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ16:05 
ΜΧ 22ο ΣΚΕΛΟΣ16:1020’ + 1 ΓΥΡΟΣ
MX OPENΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ16:35 
MX OPENΓ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ16:40 
MX OPEN2ο ΣΚΕΛΟΣ16:4520’ + 1 ΓΥΡΟΣ
 ΑΠΟΝΟΜΗ17:30
Share →
ICS Security

Στις μέρες μας η προσωπική μας ασφάλεια και η προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.Η Intelligent Control Systems το αντιλαμβάνεται αυτό προσφέροντάς σας υπηρεσίες που σκοπό έχουν να προστατέψει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Προστασία Η/Υ

Προστασία Η/Υ

Είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος? Το F-Secure προσφέρει την καλύτερη προστασία στον κόσμο για ασφαλή σερφάρισμα, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ICS Tuning
Όταν θέλετε την maximum απόδοση από το αυτοκίνητό σας  προσφέροντας ασφαλή βελτίωση του και σε λογικό κόστος τότε δεν έχετε παρά μόνο να επικοινωνήσετε με την ICS Tuning
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.